Remont klatek schodowych Sielecka 7

Administracja budynku Sielecka 7 informuje, że od dnia 17 października 2017 roku na mocy podpisanej umowy wykonywane będą prace remontowe w zakresie remontu klatek schodowych.

Obecność w lokalu podczas remontu nieobowiązkowa.

Numery kontaktowe do wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru zostaną wywieszone na klatkach schodowych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

SĄSIEDZKIE MUZYKOWANIE NA SIELCACH

Jeśli kochasz muzykę i lubisz eksperymentować, zapraszamy Cię na cykl warsztatów, podczas których będziemy spontanicznie muzykować w gronie sąsiedzkim.

Na tych zajęciach nie będziemy uczyć się muzyki, lecz pokażemy Wam jak bawić się dźwiękami, wydobywać je z nas samych i otaczających nas przedmiotów, jak czerpać czystą przyjemność z nieskrępowanej twórczości i improwizacji na instrumentach muzycznych. Uwolnimy drzemiącą w nas kreatywność!

Grupa: 7-100 lat
Zapraszamy małych i dużych mieszkańców Sielc: dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.
Startujemy 8 listopada o godzinie 18:00.

Spotykamy się w każdą środę w siedzibie Stowarzyszenia „Integracja” na ul. Grottgera 25a (budynek znajduje się pomiędzy parkiem Morskie Oko a blokiem przy ul. Grottgera 25, wejście przez Ośrodek Terapeutyczny IPiN)

WSTĘP BEZPŁATNY – liczba miejsc ograniczona!

Zapisy telefoniczne i mailowe:
512 370 260 (Kinga), 604 948 951 (Kasia)
e-mail: sasiedzisielce@gmail.com

Na zgłoszenia czekamy do wtorku 7 listopada. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku oraz okolicy Sielc, skąd pochodzi uczestnik.

O prowadzących:

Kinga Dębiec-Czopowicz – animatorka kultury, arteterapeutka, animatorka społeczna, pasjonująca się pracą na rzecz małych społeczności lokalnych i integracji mieszkańców. Stołeczna-Społeczna na Mokotowie, członek Partnerstwa „Moje Sielce”.

Katarzyna Grajkowska – arteterapeutka, rytmiczka, filmoznawca, zafascynowana pracą z ludźmi i towarzyszeniem innym w odkrywaniu siebie, wprowadzaniu w swoim życiu zmian na lepsze.

Działanie „Stołeczni-Społeczni – Sieć Animatorów Warszawskich”, realizowany w ramach projektu „Warszawa Lokalnie”, współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Jak pobrać odpłatnie elektroniczny odpis księgi wieczystej?

Wyszukaj stronę Ministerstwa Sprawiedliwości

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Następnie kliknij link:
Składanie wniosku o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?execution=e1s1

Wpisz numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste na Mokotowie mają oznaczania WA2M/000XXXXX/X

Rozwiąż zadanie logiczne (przeczytaj pytanie i wylicz odpowiedź)

Następnie użyj przycisku „Dalej”

Rodzaj dokumentu

Zaznacz odpis zwykły księgi wieczystej

Forma dostarczenia dokumentu

Zaznacz dokument do samodzielnego wydruku

Następnie użyj przycisku „Dalej”

Sprawdź czy dane w tabelce Lista wniosków są poprawne

Następnie użyj przycisku „Dalej”

Wpisz adres wniosku na jaki ma zostać wysłany odpis z księgi wieczystej

Następnie użyj przycisku „Dalej”

Pojawi się Podsumowanie – Twoje wnioski

Sprawdź dane a następnie użyj przycisku „Akceptuje warunki i płacę”

Wybierz sposób zapłaty, a księga wieczysta do wydruku zostanie przesłana na podany przez Ciebie adres e-mail

W mailu znajdziesz wiadomość:

Szanowny Użytkowniku Systemu EKW,

Twój wniosek został zapisany. Zarejestrowane wnioski, potwierdzenia złożenia wniosków i dokonania płatności oraz dokumenty do samodzielnego wydruku (nie dotyczy dokumentów o korespondencyjnej formie dostarczenia) będą dostępne pod linkiem :

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?zlecenieId=5cccb17bcde84f76812b5a87df63e

Link pozostanie nieaktywny do momentu zrealizowania płatności.

Informujemy, że potwierdzenie złożenia wniosku jest dostępne przez 24 miesiące od chwili rejestracji wniosku, a żądany dokument przez 14 dni od chwili jego wygenerowania.

Dziękujemy za skorzystanie z usług systemu EKW.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych.

Wiadomość została wygenerowana automatycznie, prosimy nie odpowiadać. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na naszej stronie internetowej.

Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli otrzymałeś ją przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie i usunięcie wiadomości.

Kliknij na link w opisie powyżej, a następnie użyj przycisku pobierz.

WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW
Od 1 lipca 2017r. wchodzi w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju

Od tego czasu odpady komunalne będą zbierane w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

PAPIER (kolor niebieski),
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
SZKŁO (kolor zielony*)
BIO (kolor brązowy).

* Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:

szkło bezbarwne (kolor biały),
szkło kolorowe (kolor zielony).

W przypadku gdy pojemniki, mogą obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, można pokryć je tylko w części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.
Warunki spełnienia wymogów Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów

Gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów.

Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

Obecne pojemniki oznacza się oznakowaniem, o którym mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów.

Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która będzie jeszcze obowiązywała w dniu wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją ważność do czasu, na który została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

Najważniejsze terminy

1 lipca 2017 – dzień wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów,
do 31 grudnia 2017 – czas na odpowiednie oznakowanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych,
do 30 czerwca 2022 – czas na wymianę pojemników na nowe, zgodne z Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów.

Materiały do pobrania
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19)

link do strony czyste miasto http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/nowy_system_gospodarowania_odpadami_komunalnymi.php?article_id=1866

 

 

Pobierz materiały:
przewodnik
bio,  metale i tworzywa,  papier,  szklo,  zmieszane.

10-21 października 2017 r. – 4. urodziny inicjatywy lokalnej.

Szanowni Mieszkańcy!

W październiku obchodzone są w Warszawie 4. urodziny inicjatywy lokalnej – narzędzia, z którego mogą korzystać mieszkańcy W-wy, kiedy chcą zrealizować swój pomysł na lokalne działania.

Z tej okazji organizowany jest specjalny urodzinowy Kurs Inicjatywy Lokalnej dla mieszkańców. Będzie on poświęcony organizacji pikników, świąt i innych wyjątkowych wydarzeń sąsiedzkich – może ktoś z Państwa chciałaby wziąć w nim udział?

Zajęcia będą odbywać się od 10 do 21 października 2017 r. w godzinach popołudniowych. Udział w kursie jest bezpłatny.

Podczas cyklu pięciu spotkań będzie można dowiedzieć się nie tylko o technicznych aspektach realizacji inicjatywy lokalnej, ale również wziąć udział w warsztatach dotyczących m.in. lokalnej promocji, tworzenia plakatów czy gotowania na wydarzenie sąsiedzkie. Wszystkie spotkania poprowadzą praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach. W załączeniu przesyłam dokładny program kursu i zaproszenie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapisy są obowiązkowe. Trzeba przesłać wiadomość potwierdzającą chęć udziału na maila: inicjatywa@um.warszawa.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numer:  22 44 33 184, 22 44 33 484 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-15).

Zaproszenie                              Program

ZAPRASZAMY

Źródło: http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/rusza-kurs-inicjatywy-lokalnej-4-urodziny-inicjatywy