Poszukujemy wykonawcy do wymiany 142 szt. wodomierzy w budynku na Mokotowie

Poszukujemy wykonawcy wymiany 142 szt. wodomierzy radiowych antymagnetycznych w budynku wspólnoty mieszkaniowej na Mokotowie.

Wymiana dotyczy wymiany 75 szt. liczników zimnej wody oraz 67 szt. liczników ciepłej wody. Termin wymiany koniec czerwca 2019  r.

Oczekujemy radiowych odczytów liczników co pół roku tj. na:
– koniec czerwca,
– koniec grudnia.

Oferty tyko z podaną ceną usługi zawierającą koszt (licznik radiowy + koszt wymiany + koszt odczytu) prosimy kierować na poniższy adres:
adm@czynsze.com

INTACTO Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Targowa 67 lok. 2A | 03-729 Warszawa

Termin składania ofert upływa dnia 27 maja 2019 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 500 588 585

Z up. Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
mgr inż. Marek Olszewski