Spis Powszechny 2021

Na prośbę Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przekazujemy ogłoszenie dot. możliwości dokonania samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym w Delegaturach Biura usytuowanych w Urzędach Dzielnic, z prośbą upowszechnienie wśród mieszkańców zarządzanych przez Państwa budynków.

Spis Powszechny