Podwórko Sielecka 3,5,7 i Stępińska 4 i 6/8 w budżecie partycypacyjnym.

Szanowni Sąsiedzi!

Ruszyło głosowanie w budżecie partycypacyjnym. Zachęcamy do oddania głosów na projekty dotyczące Państwa podwórka.

​Głosować można do 30 czerwca przez internet.

1767 – Podwórkowa trampolina na Sielcach.

Projekt zakłada rozbudowanie i doposażenie placu zabaw między blokami przy Sieleckiej 3, 5, 7 oraz Stępińskiej 4 i 6/8 w trampolinę oraz huśtawkę typu orle gniazdo w celu wzbogacenia dostępnych form zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci.

W ramach projektu zaplanowano:

– zwiększenie placu zabaw o 50 m2,

– zainstalowanie w nowej przestrzeni trampoliny (w formie maty do skakania o wymiarach ok. 1,5×1,5 metra, wykonane z taśmy z tworzywa, wzmocnionej linkami stalowymi. Brzegi trampoliny zabezpieczone nawierzchnią bezpieczną).

– zainstalowanie huśtawki typu orle gniazdo, z której korzystać mogą młodsze dzieci,

– wyłożenie dodatkowej przestrzeni miękkim tartanem, ogrodzenie terenu, zainstalowanie dodatkowej furtki,

– wykonanie amortyzacji pod funkcjonującą obecnie huśtawką wahadłową, z której dzieci korzystają niechętnie ze względu na twarde lądowanie,

– postawienie dodatkowej ławki przy placu zabaw, ale poza jego ogrodzeniem.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod poniższym linkiem: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14738

1725 – Remont parkingu między Sielecką 3 i 5 – nowa nawierzchnia, stojaki rowerowe, zielony żywopłot.

Przebudowa parkingu pomiędzy Sielecką 3 i 5. Nawierzchnia wymaga wymiany. Dzięki oznakowaniu miejsc postojowych i lepszemu zagospodarowaniu terenu zmieści się więcej samochodów. Wokół posadzone zostaną wysokie żywopłoty, co poprawi estetykę miejsca i oddzieli samochody od bloków. Koło altany śmietnikowej staną stojaki rowerowe. Ruch pieszych i dojście do śmietnika będzie swobodniejsze.

Pełny opis projektu

– Wymiana nawierzchni pod obecnym terenem parkingu (wliczając wjazd na parking z ulicy oraz bezpośrednią okolicę altany śmietnikowej) oraz poszerzenie go tak, aby zajmował cały obszar pomiędzy chodnikami przylegającymi do boku bloków przy Sieleckiej 3 i 5. To będzie wymagało przeniesienia kawałka trawnika oraz przesadzenia rosnących tam obecnie krzewów.

– Utworzenie pomiędzy chodnikami a parkingiem pasu zieleni z wysokim żywopłotem (ok 1 m wysokości w momencie zasadzenia). Żywopłot oddzielał będzie przestrzeń podwórka od samochodów i pochłaniał spaliny.

– Wyznaczenie granic poszczególnych miejsc postojowych (linie – grubowarstwowe oznakowanie poziome), co uporządkuje samochody i pozwoli na najbardziej optymalne wykorzystanie przestrzeni parkingu.

– Wyraźne oznaczenie terenu wokół śmietnika (kolorowe grubowarstwowe oznakowanie poziome) jako strefy bez samochodów, dla pieszych.

– Umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki z zakazem parkowania tyłem do budynku.

– Postawienie z boku altany śmietnikowej stojaków na 6-8 rowerów.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod poniższym linkiem:https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14635

Zachęcamy do informowania o projektach sąsiadów, rodzinę oraz znajomych.

JAK MOŻNA GŁOSOWAĆ?

​Głosować można do 30 czerwca przez internet: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/welcome,

(należy wybrać dzielnicę MOKOTÓW > obszar SIELCE i wyświetli się pełna lista projektów sieleckich)

lub 21 czerwca między 10:00 a 20:00 w punkcie głosowania na ul. Tureckiej 3.

Osoby bez zameldowania, albo mieszkające w innych dzielnicach, a także dzieci również mogą głosować.

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania do projektu lub głosowania prosimy o kontakt z autorem projektów pod adresem: sasiedzisielce@gmail.com

Akcja „Sedes to nie kosz na śmieci”

Akcja „Sedes to nie kosz na śmieci”

Śmieci wrzucone do toalety mogą spowodować zapchanie wewnętrznej kanalizacji w budynku i doprowadzić do poważnej awarii, której usunięcie bywa nieprzyjemne i bardzo kosztowne. Taki zator może sprawić, że ścieki cofną się i zaleją mieszkanie, ogród lub ulicę powodując duże straty materialne i zanieczyszczenie środowiska.

Co roku nasze służby usuwają setki zatorów sieci kanalizacyjnej, które powstały na skutek wrzucania do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć.

Czy wiesz, czego nigdy nie należy wrzucać do sedesu?

  • włosy, nawilżane chusteczki, materiały opatrunkowe, rajstopy, szmaty – materiały łączą się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków wewnątrz rury.

  • niedopałki papierosów, lekarstwa, farby oraz chemikalia i inne domowe środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.

  • igły – to ogromne zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Najczęściej są niewidoczne, mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką.

  • materiały budowlane – gruz, gips czy tynk opada na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory.
  • tłuszcze i oleje – tężeją w rurach i zmniejszają ich średnice. To przyspiesza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

Źródło: https://mpwik.com.pl/view/akcja-sedes-to-nie-kosz-na-smieci

Automatyka pogodowa zwana „pogodynką”

Automatyka pogodowa zwana „pogodynką” jest rozwiązaniem, które umożliwia dostarczanie odpowiedniej ilości ciepła do budynku, odpowiadającej startom ciepła dla aktualnej temperatury zewnętrznej i zapobiega przegrzewaniu pomieszczeń, przez co pozwala na optymalizowanie zużycia ciepła. Ponadto, jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej zadanej (przeważnie jest to 12oC), wówczas „pogodynka” uruchamia centralne ogrzewanie, zapewniając komfort mieszkańcom budynku.

źródło: http://www.termika.pgnig.pl/poradnik

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Informujemy, że na mocy Uchwały nr L/1217/2017 z dnia 08.06.2017 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy, która weszła w życie 4 lipca 2017 r, można przekształcić użytkowanie wieczyste we własność za 5-krotność rocznej stawki użytkowania wieczystego.

Rządowy projekt przygotowany, który ma wejść w życie w październiku zakłada przekształcenie 20-krotność rocznej stawki użytkowania wieczystego.

Do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niezbędne jest złożenie wniosku właścicieli posiadających minimum 50% udziałów.

W przypadku zbycia nieruchomości lub wykorzystania na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia przekształcenia jest jednoznaczne z koniecznością zwrotu udzielonej bonifikaty.

Do wniosku należy załączyć:

– Oryginał odpisu księgi wieczystej
– Kopia aktu notarialnego
– Pełnomocnictwo – jeśli wniosku nie wypełnia właściciel

Podstawa prawna:

1. Uchwała nr L/1217/2017 – uchwala
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – Ustawa
3. Wniosek