Ile kosztuje przekształcenie użytkowania wieczystego?

Od 1 stycznia 2019 prawo użytkowania wieczystego wygasło z mocy ustawy co jednak musi potwierdzić urzędowe zaświadczenie. Użytkownika wieczystego nie wiąże już umowa, będąca źródłem obowiązku ponoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste, jednak bez zaświadczenia użytkownik wieczysty nie jest pewny, czy przysługujące mu prawo uległo przekształceniu we własność. (…)

Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczyści będą płacili tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r. (…)

Bonifikata przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w Warszawie jest najwyższa w całym kraju, bo wynosi 98-99%. W Krakowie i Łodzi bonifikata jest identyczna jak dla gruntów państwowych. (…)

Wniosek o bonifikatę z tytułu jednorazowej spłaty należności za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność trzeba będzie złożyć dopiero po otrzymaniu wspomnianego wcześniej zaświadczenia. Tym bardziej, że będzie w nim podana wysokość opłaty przekształceniowej.

Zobacz więcej w poniższym artykule:

Źródło: muratorplus.pl