Jak pobrać odpłatnie elektroniczny odpis księgi wieczystej?

Wyszukaj stronę Ministerstwa Sprawiedliwości

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Następnie kliknij link:
Składanie wniosku o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?execution=e1s1

Wpisz numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste na Mokotowie mają oznaczania WA2M/000XXXXX/X

Rozwiąż zadanie logiczne (przeczytaj pytanie i wylicz odpowiedź)

Następnie użyj przycisku „Dalej”

Rodzaj dokumentu

Zaznacz odpis zwykły księgi wieczystej

Forma dostarczenia dokumentu

Zaznacz dokument do samodzielnego wydruku

Następnie użyj przycisku „Dalej”

Sprawdź czy dane w tabelce Lista wniosków są poprawne

Następnie użyj przycisku „Dalej”

Wpisz adres wniosku na jaki ma zostać wysłany odpis z księgi wieczystej

Następnie użyj przycisku „Dalej”

Pojawi się Podsumowanie – Twoje wnioski

Sprawdź dane a następnie użyj przycisku „Akceptuje warunki i płacę”

Wybierz sposób zapłaty, a księga wieczysta do wydruku zostanie przesłana na podany przez Ciebie adres e-mail

W mailu znajdziesz wiadomość:

Szanowny Użytkowniku Systemu EKW,

Twój wniosek został zapisany. Zarejestrowane wnioski, potwierdzenia złożenia wniosków i dokonania płatności oraz dokumenty do samodzielnego wydruku (nie dotyczy dokumentów o korespondencyjnej formie dostarczenia) będą dostępne pod linkiem :

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?zlecenieId=5cccb17bcde84f76812b5a87df63e

Link pozostanie nieaktywny do momentu zrealizowania płatności.

Informujemy, że potwierdzenie złożenia wniosku jest dostępne przez 24 miesiące od chwili rejestracji wniosku, a żądany dokument przez 14 dni od chwili jego wygenerowania.

Dziękujemy za skorzystanie z usług systemu EKW.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych.

Wiadomość została wygenerowana automatycznie, prosimy nie odpowiadać. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na naszej stronie internetowej.

Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli otrzymałeś ją przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie i usunięcie wiadomości.

Kliknij na link w opisie powyżej, a następnie użyj przycisku pobierz.