Jak segregować odpady?

Przypominamy o podziale frakcji zgodnie z nowym systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obowiązującym w Warszawie od stycznia 2019 roku.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy od stycznia 2019 roku obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych w podziale na 5 frakcji:

a. papier (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – niebieski), napis ” papier”,

b. metale i tworzywa sztuczne (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – żółty), napis „metale i tworzywa sztuczne”,

c. szkło (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – zielony), napis „szkło”,

d. bio

• z gospodarstw domowych (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – brązowy), napis „bio”,

• z gastronomii i bioodpadów z targowisk (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – brązowy), napis „bio – gastronomia/ targowisko”,

e. odpady zmieszane (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – czarny); odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji,

Dodatkowo:

f. dla odpadów zielonych (kolor worków lub naklejek informacyjnych – szary), napis „odpady zielone”,

g. do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „odpady wielkogabarytowe”.