KONKURS OFERT NA WYKONANIE PROJEKTU REMONTU KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ ELEWACJI BUDYNKU

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Ligockiej 8 w Warszawie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie projektu remontu klatki schodowej wraz z częścią elewacji budynku przy ul. Ligockiej 8 w Warszawie.

1. Zamawiający
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ligockiej 8 w Warszawie

2. Lokalizacja robót
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Ligockiej 8 w Warszawie.

3. Zakres robót, które powinny znaleźć się w projekcie

1. Klatka schodowa (od poziomu piwnicy do piątego piętra)
a) ukrycie instalacji technicznych (wkucie/zabudowa) zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dla poszczególnych instalacji, w tym:
– zapewnienie łatwego dostępu do szaf i rewizji,
– zaprojektowanie instalacji wideodomofonowej
– uwzględnienie instalacji elektrycznej i teletechnicznej zgodnie z projektem wymiany tej instalacji
b) wykończenie ścian i sufitów – materiały, kolorystyka, oznaczenie kondygnacji, elementy ujednolicające wejścia do mieszkań
c) posadzki wraz z cokołami na piętrach, schodach i spocznikach
d) parapety
e) balustrada i pochwyt – materiały, kolorystyka,
f) drabina i właz na dach na piątym piętrze – kolorystyka
g) oświetlenie na piętrach i na schodach wraz ze sterowaniem

2. Wejście do budynku i hol windowy wraz z elewacją parteru od strony ul. Ligockiej
a) ukrycie instalacji technicznych (wkucie / zabudowa), zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dla poszczególnych instalacji oraz zgodnie z projektem wymiany instalacji elektrycznej w tym:
– likwidacja lub wydatne zmniejszenie skrzynek i zabudów instalacji elektrycznej
– zaprojektowanie instalacji wideo domofonowej
– zaprojektowanie wyjścia pod podłączenie oświetlenia choinki w hallu głównym
b) wykończenie ścian, sufitów – materiały, kolorystyka, oznaczenie kondygnacji, elementy ujednolicające wejścia do mieszkań
c) posadzka w holu wejściowym i w holu windowym wraz z cokołami
d) schody w holu wejściowym wraz z poręczami
e) wymiana drzwi pomiędzy holem wejściowym a holem windowym na drewniane wraz ze zniwelowaniem progu pomiędzy holami
f) zabudowa wejścia do budynku zapewniająca ochronę przed włamaniem i ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych
g) oświetlenie w obu holach wraz ze sterowaniem
h) elementy małej architektury w holu windowym, m.in. skrzynki na listy, tablica administracyjna, lustro, ławka
i) schody przy wejściu
j) elewacja frontowa, w tym:
– faktura tynku i kolorystyka ścian i słupów
– materiał i kolorystyka cokołów
– nawierzchnia wzdłuż słupów (pomiędzy ścianą budynku a kostką)
– rozwiązanie estetyczne wyprowadzonej na elewację wentylacji
– ujednolicenie otworów okiennych i drzwiowych na elewacji: witryny punktu usługowego i okien mieszkania
– oświetlenie zewnętrzne wraz ze sterowaniem
k) propozycja dla poprawienia estetyki trawnika przed budynkiem

3. Wiata na rowery
a) lokalizacja – z tyłu budynku, dostępność z drogi p.poż oraz z wyjścia na półpiętrze przy zejściu do piwnicy
b) miejsce na 15- 20 rowerów
c) dostęp tylko dla mieszkańców budynku
d) oświetlenie wraz ze sterowaniem
e) system alarmowy

4. Piwnica (jedynie roboty podnoszące bezpieczeństwo poruszania się, łatwość utrzymania w czystości)
a) materiał i kolorystyka posadzki i cokołu w piwnicy (dopuszcza się konieczność podcięcia niektórych drzwi do
komórek lokatorskich)
b) oświetlenie wraz ze sterowaniem
c) w holu piwnicy ukrycie instalacji technicznych (wkucie/zabudowa), w tym zasłonięcie instalacji wod.-kan. I c.o. pod
sufitem, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dla poszczególnych instalacji,
d) kolorystyka ścian, sufitu i drzwi wejściowych do korytarza piwnicy
e) w holu piwnicy ew. kilka ‘wieszaków na rowery
f) węzeł cieplny:
– wentylacja, w tym możliwość otwierania okien przy zabezpieczeniu przed opadami atmosferycznymi, gryzoniami,
włamaniem
– wymiana zlewu
– materiał i kolorystyka posadzki
– materiał i kolorystyka ścian i sufitu

4. Zakres projektu
1. Wymagane wszelkie uzgodnienia z urzędami
2. 3 koncepcje na podstawie wymaganych uzgodnień urzędowych oraz uzgodnień z właścicielami
3. Projekt budowlany

5. Założenia ofertowe:
1. Wskazana jest wizja lokalna celem zapoznania się z nieruchomością
2. Wspólnota posiada pełną inwentaryzację projektową budynku
3. Budynek Wspólnoty ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków

6. Miejsce i termin składania ofert.
INTACTO sp. z o.o., s.k., ul. Targowa 67 lok. 2A, 03-729 Warszawa

Termin składania ofert do dnia 19.07.2019 r. do godziny 15:00.

7. Oferta musi zawierać.
1. Imię, nazwisko i nazwę firmy z podanym adresem korespondencyjnym, e-mailem i stroną internetową
2. NIP, REGON i stosowne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe z uprawnieniami
3. Ofertę cenową z podziałem na poszczególne etapy prac:
a. projekt koncepcyjny (3 warianty),
b. projekt budowlany,
c. koszt za jeden nadzór autorski
4. Podanie terminów realizacji poszczególnych etapów prac
5. Referencje, wykonane projekty (fotografie zrealizowanych prac)
6. Warunki płatności

U w a g a !
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Osobą do kontaktu jest p. Bogumiła Winecka, tel. 883 993 371, mail : adm@czynsze.com

Zmiana zasad Konkursu nie skutkuje powstaniem prawa Uczestnika Konkursu do zwrotu kosztów poniesionych w związku z Konkursem. Informacja jakichkolwiek zmianie zasad Konkursu zostanie podana na stronie internetowej.

Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do pominięcia oferty lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.