Kto odpowiada za szkody spowodowane remontem w lokalu?

Administracja INTACTO przypomina, że Właściciel lub Najemca lokalu przed przystąpieniem do remontu w lokalu polegającym w szczególności na przebudowie ścian, przeróbkach instalacji wodnych i centralnego ogrzewania zobowiązany jest do ustalenia zakresu remontu z Administracją budynku i konserwatorem.

Wszelkie przeróbki w mieszkaniach, jakiekolwiek poważniejsze zamiany konstrukcyjne (stawianie, przestawianie, rozbieranie ścianek działowych, przebudowa lub zabudowa balkonów, zakładanie dodatkowych krat w oknach, anten, instalowanie dodatkowych kranów lub wanien, wymiana grzejników itp.) mogą być wykonane jedynie za pisemną zgodą Zarządu budynku.

Właściciel lokalu odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe z jego winy lub osób z nim zamieszkałych w remontowanym lokalu, lokalach sąsiednich (zalania), we wspólnych pomieszczeniach takich jak: klatki schodowe, piwnice, pralnie itp. i na terenie przyległym do budynku (zniszczenie trawników, ławek, placów zabaw, elewacji budynku itp.)

Należy pamiętać, że w przypadku wymiany podłogi, glazury, terakoty lub innych ciężkich prac remontowych właściciel zobowiązany jest na podstawienie kontenera na gruz.