Mokotów

Urząd Dzielnicy ul. Rakowiecka 25/27 tel. 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców tel. 22 443 65 00 | tel.  22 443 65 01
Urząd Skarbowy tel. 22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe tel. 999 | tel.  22 844 04 46
Policja tel.  22 603 11 88
Straż Miejska tel.  986 | tel.  22 649 40 90
Straż Pożarna tel.  998 | tel.  22 844 00 71