Obniżka cen wody w Warszawie z 11,47 zł do 9,85 zł za m3.

Nowa, niższa taryfa za wodę i ścieki dla mieszkańców Warszawy i okolic na 3 lata

Wniosek taryfowy MPWiK zatwierdzony przez „Wody Polskie”

Źródło: www.mpwik.com.pl

Zobacz pismo:  Prezydent M.ST. Warszawy