Odwołujemy wszystkie zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.

Szanowni Państwo,

Wobec postępującego zagrożenia koronawirusem oraz mając na względzie wspólne zdrowie informujemy, że odwołujemy wszystkie zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.

Zebrania zostaną zwołane w innym terminie po zminimalizowaniu zagrożenia epidemiologicznego o czym zostaniecie Państwo poinformowani pisemnie.