INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ZAKUP PODDASZA

Szanowni Państwo,

W związku z udziałem w konkursie ofert na sprzedaż poddasza w budynku Sielecka 7 w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej chciałbym Państwa poinformować o jego przebiegu.

Poniżej przedstawiamy prawidłowo złożone oferty na zakup poddasza w budynku Sielecka 7:

1. Marek B. i Monika W. – zaproponowała kwotę – 3100 zł / m2

2. Marcin D. i Michał K. – zaproponował kwotę – 2365,18 zł / m2

3. Grupa W Łukasz W.. – zaproponował kwotę – 3000 zł / m2

4. Arkadiusz T. – zaproponował kwotę – 1800 zł / m2

5. Urszula W. – zaproponowała kwotę – 2000 zł / m2

Ponieważ obecni Członkowie Wspólnoty Sielecka 7 nie złożyli ofert, Zarząd w drugim etapie konkursu rozpatrywał tylko oferty od 3000 zł/m2

Zarząd postanowił wybrać ofertę Pana Marka B i Pani Moniki W., która zaproponowała kwotę 3100 zł/m2 i spełnia wszelkie kryteria konkursu.

Kluczowe decyzje dotyczące sprzedaży poddasza zostaną podjęte na zebraniu WM w obecności notariusza.

Z upoważnienia Zarządu WM Marek Olszewski

Wspólnota Mieszkaniowa Sielecka 7 poszukuje wykonawcy remontu klatek schodowych.

Wspólnota Mieszkaniowa Sielecka 7 poszukuje wykonawcy remontu klatek schodowych.
Zakres prac przedstawiono w kosztorysie znajdującym się w załączniku.

Budynek z lat 50-tych – 5 klatek schodowych (trzy małe i dwie większe). Klatki można obejrzeć codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w godzinach od 7.00-12.00 kontakt Pan Piotr 604 156 515.
.
I. Termin składania ofert: do 31 lipca 2017 do godziny 15.00

II. Termin wykonania zamówienia: wrzesień -listopad 2017 r.

III. Miejsce składania ofert:

INTACTO
03-729 Warszawa,
ul. Targowa 67 lok. 2A
tel. 22 499 52 92
e-mail: adm@czynsze.com

V. Ofertę można przesłać na adres e-mail: adm@czynsze.com lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Sielecka 7 – Oferta na wykonanie remontu klatek schodowych”.

VI. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Minimum 5 referencji.
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.

Opłata za materiały na konkurs wynosi 100 zł.

W tytule przelewu proszę podać adres e-mail na który należy przesłać kosztorys oraz dopisać „Konkurs na klatki”:

Wspólnota Mieszkaniowa Sielecka 7
ul. Sielecka 7
00-738 Warszawa
Numer konta: 78 1020 1055 0000 9902 0302 6655

REMONT KLATEK SCHODOWYCH KOSZTORYS INWESTORSKI SIELECKA 7 15.001.ATH zerowy

Biuro nieczynne – 16.06.2017

Informujemy, iż w dniu 16 czerwca 2017 roku (piątek), biuro Administracji będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod poniższym numerem telefonu:
603 418 878

W przypadku awarii numery pogotowia wywieszone są na klatkach schodowych.

Poszukujemy wykonawcy wymiany instalacji gazowej w budynku Sielecka 7 w Warszawie

Poszukujemy wykonawcy wymiany instalacji gazowej w budynku Sielecka 7 w Warszawie

I. Termin składania ofert: do 07.07.2017 do godziny 15.00

II. Termin wykonania zamówienia: 2017 r.

III. Miejsce składania ofert:

INTACTO & REPORT
03-729 Warszawa,
ul. Targowa 67 lok. 2A,
e-mail: adm@czynsze.com

IV. Zakres robót:

Kompleksowa wymiana instalacji gazowej zgodnie z projektem. Budynek trzypiętrowy z poddaszem użytkowym  – 69 lokali.

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie.

VI. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Min. 5 referencji.

Kopie dokumentów NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, kopia opłaconej (lub zobowiązanie do wykupienia) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.
Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Oferta na wykonanie remontu instalacji gazowej w budynku przy ulicy Sieleckiej 7”

lub przesłać na poniższy adres e-mail: adm@czynsze.com

VII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie najpóźniej do 21 lipca 2017 r.

Sielecka 7 – inst. gaz – Przedmiar

Projekt:

1 2 3 4 5 6 7 8

Wspólnota Mieszkaniowa Sielecka 7 sprzeda strych do adaptacji o powierzchni ok. 22,31m².

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Sielecka 7 w Warszawie oferuje do sprzedaży pomieszczenie przeznaczone do adaptacji o powierzchni ok. 22,31 m² z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Pomieszczenie usytuowane jest na ostatniej IV ostatnim piętrze (poddasze – brak windy).

Pomieszczenie aktualnie jest częścią nieruchomości wspólnej i przeznaczone jest do sprzedaży po formalnym  przekształceniu na lokal mieszkalny, zmianie udziałów wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, założeniu księgi wieczystej, uregulowaniu z m.st. Warszawą kwestii związanych z ułamkowym udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu. Koszty tych działań ponosi nabywca pomieszczenia.

Powierzchnia strychu przeznaczonego do adaptacji ma wielkość ok. 22,31 m².

Informacji dotyczących warunków technicznych realizacji inwestycji oraz przyjętego trybu postępowania udziela administrator.

W celu obejrzenia pomieszczenia budynku przeznaczonego do adaptacji należy skontaktować się z administratorem nieruchomości telefonicznie pod numerem (22) 499 52 92 w godzinach 12.00 – 16.00.

Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji wyboru oferenta, ponieważ wybrana oferta musi zostać zaakceptowana na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sielecka 7 przez Właścicieli Nieruchomości w formie stosownej uchwały. W związku z powyższym Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do pominięcia oferty lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.

Zmiana zasad Konkursu nie skutkuje powstaniem prawa Uczestnika Konkursu do zwrotu kosztów poniesionych w związku z Konkursem. Informacja jakichkolwiek zmianie zasad Konkursu zostanie podana na stronie internetowej:

Zasady Konkursu Sielecka 7

Osoby zainteresowane realizacją inwestycji proszone są o składanie propozycji zawierających cenę 1 m² powierzchni do adaptacji do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do dnia 23-VI-2017 r. na adres administratora budynku, firmy :

INTACTO & REPORT
ul. Targowa 67 lokal 2A | 03-729 Warszawa
tel. (22) 499 52 92 | 500 588 585
e-mail: adm@czynsze.com

Zawiadomienie o zmianie adresu siedziby firmy INTACTO Warszawa

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 01 maja 2017 r. zostanie zmieniony adres siedziby firmy INTACTO.
Nowy adres:
INTACTO
Targowa 67 lok. 2A,
03-729 Warszawa

Numery telefonów i adres e-mail pozostają bez zmian:
Godziny pracy:
pon. – czw. 8.00-16.00, pt. 7:00-15:00
Prosimy o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres firmy. Jednocześnie informujemy, że pod adresem ul. Czerniakowska 71 lok. 613 korespondencja będzie odbierana tylko do 31 maja 2017 roku.

Uwaga na złodziei !!!

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z otrzymanymi, niepokojącymi sygnałami dotyczącymi próby włamania do mieszkania przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa które mogą uchronić Państwa przed kradzieżą:

  • Należy zaopatrzyć się w dobrej jakości drzwi i zamki
  • Zamykać drzwi wejściowe na klatkę schodową oraz do mieszkania (nawet wtedy gdy są Państwo w środku)
  • Zwracać uwagę na osoby które wchodzą razem z Państwem na klatkę schodową
  • Nie zostawiać na korytarzu wartościowych rzeczy
  • Udając się na dłuższy wyjazd poinformować o tym sąsiada
  • Nie trzymać większych sum pieniędzy w mieszkaniu, najrozsądniej jest je przechowywać w banku. Jeśli jednak musimy trzymać gotówkę w domu unikajmy takich „schowków” jak doniczka, książka czy szafka z bielizną, ponieważ włamywacze w pierwszej kolejności penetrują takie miejsca
  • Pamiętajmy o przestępcach starających się wyłudzić pieniądze na „wnuczka”. Można sprawdź wiarygodność nieznajomego, np. prosząc o dowód osobisty. Warto również wykonać telefon na Policję bądź do zaprzyjaźnionej osoby i poinformować o podejrzanej rozmowie.
  • Ogranicz rutynowe wyjścia i powroty o podobnych godzinach. Włamywacze często długo obserwują mieszkanie i przyzwyczajenia właściciela
  • Jeśli wychodzimy wieczorami z domu zostawiajmy zapaloną lampkę bądź włączone radio – dzięki temu będzie zachowane wrażenie, że w mieszkaniu ktoś przebywa
  • Policję należy zawsze powiadomić w przypadku stwierdzenia włamania do naszego mieszkaniu, gdy usłyszymy hałasy z lokalu sąsiada który poinformował nas o wyjeździe, bądź gdy zobaczymy nieznajomego, próbującego otworzyć drzwi do kolejnych mieszkań.

Kto zapłaci za wymianę grzejnika w lokalu?

To zależy przede wszystkim od sytuacji prowadzącej do konieczności jego wymiany. Jeśli ingerencja w instalację centralnego ogrzewania ma miejsce na prośbę właściciela, który wykonuje remont lokalu bezsprzecznie powinien za nią zapłacić. W przypadku awarii co do której nie ma wątpliwości, że nie została ona spowodowana przez właściciela lokalu całkowity koszt usunięcia awarii pokrywa Wspólnota Mieszkaniowa. Sytuacja ta ma miejsce w zdecydowanej większości przypadków gdzie grzejniki stanowią cześć wspólną i doszło do ich rozszczelnienia.
Najczęstszym przypadkiem poza awarią w którym dochodzi do konieczności spuszczenia wody z pionu jest remont lokalu i np. wymiana grzejnika na prośbę właściciela. W takim przypadku niezmiernie istotne jest skonsultowanie możliwości wymiany grzejnika lub przerobienia instalacji centralnego ogrzewania w lokalu z konserwatorem budynku. Tylko on będzie w stanie na podstawie projektu wskazać jaki grzejnik zastosować zamiennie i czy wola właściciela co do ingerencji w instalację jest możliwa do zrealizowania.

UWAGA!

Dowolna wymiana grzejnika na znacznie większy objętościowo może doprowadzić do natychmiastowego niedogrzewania lokali powyżej podpiętych do tego samego pionu.
Niejednokrotnie również wymysły właścicieli prowadzą do zmiany położenia grzejnika w lokalu co może powodować jego zapowietrzanie i oczywiście telefony do administratora z prośbą o interwencję ponieważ zeszłej zimy „grzało”.

Dlaczego jeśli nie mamy do czynienia z awarią nie należy wymieniać grzejników zimą?

Głównie dlatego, że w sezonie grzewczym będzie to uciążliwe dla pozostałych mieszkańców. Niejednokrotnie wykonawcy remontu mogą być niewykwalifikowanymi przybyszami ze wschodu co narazi na szwank nerwy administratora, który będzie się tłumaczył pozostałym mieszkańcom wyłączonego pionu dlaczego nie „grzeją”. Niekompetencja niektórych wykonawców naprawdę może zaskoczyć. Osobiście spotkałem się z hydraulikiem, który zdemontował wodomierz bez zamknięcia pionu i spuszczenia z niego wody zalewając na szczęście jedynie piwnice ponieważ lokal był na parterze. Na domiar złego sytuacja ta miała miejsce o godzinie 8.00 rano kiedy mieszkańcy zazwyczaj myli się przed wyjściem do pracy.
Powód drugi po każdym spuszczeniu wody z pionu musi zostać on ponownie nawodniony i odpowietrzony (czasami nawet kilka razy) co może spowodować konieczność wchodzenia do lokali na ostatnich kondygnacjach. Nie wszyscy właściciele będą z tego powodu zadowoleni. Może też się zdarzyć, że zawór spustowy znajduje się w piwnicy właścicielskiej i aby się do niego dostać należy zrobić to za zgoda i w obecności właściciela piwnicy.

Warto poinformować o wszelkich niedogodnościach związanych z wymianą grzejników w sezonie grzewczym właścicieli i kategorycznie nie wyrażać zgodny na jakąkolwiek ingerencję w instalację centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym.
Po zakończeniu sezonu grzewczego oczywiście jeśli zmiany w lokalu są dopuszczalne i nie zakłócą pracy instalacji centralnego ogrzewania należy właścicielowi umożliwić przeróbkę instalacji lub wymianę grzejnika.

Rezygnacja z części instalacji centralnego ogrzewania.

Niektórzy właściciele rezygnują np. z grzejników w łazience jednak zanim wyrazimy na to zgodę ja osobiście praktykuje oświadczenie, że w przypadku sprzedaży lokalu sprzedający poinformuje nowego nabywca, że przywrócenie stanu pierwotnego nie zostanie wykonane na koszt Wspólnoty Mieszkaniowej.

Sprawa najważniejsza ile to kosztuje?IMG_20150704_123740

W przypadku awarii oczywiste jest, że koszt jej usunięcia pokryje Wspólnota Mieszkaniowa.
Jeśli jednak woda z pionu ma być spuszczona na wniosek właściciela wykonującego remont należy obciążyć zlecającego kosztami nawodnienia budynku (dopuszczenia wody do instalacji) oraz kosztami pracy konserwatora. Najwygodniej jeśli Wspólnota Mieszkaniowa wystawi notę obciążeniową za dopuszczenie wody do instalacji centralnego ogrzewania na zlecającego, a on osobiście rozliczy się dodatkowo z konserwatorem. Unikniemy zazwyczaj niepotrzebnych negocjacji cenowych z właścicielem, który koszt robocizny konserwatora ustali z nim bezpośrednio.
Zazwyczaj na budynku znajduje się wodomierz i na jego podstawie łatwo określić jaka ilość wody została dopuszczona do instalacji i należy ją przemnożyć przez aktualny koszt wody znajdujący się na fakturze dostawcy. Jeśli takiego licznika wody nie ma należy określić kwotę ryczałtową.

Dlaczego nie należy pokrywać kosztów dopuszczenia wody na budynek z pieniędzy Wspólnoty Mieszkaniowej?

Tylko dlatego, że jest to nieuczciwe względem pozostałych właścicieli. Nie widzę podstaw aby koszt remontu w indywidualnym lokalu został pokryty z pieniędzy pozostałych właścicieli, których on nie dotyczy.