Rozstrzygniecie Konkursu ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 45,49 m².

Szanowni Państwo,

W związku z komisyjnym otwarciem ofert do dalszych rozmów zostaną zaproszeni oferenci, którzy złożyli najwyższe cenowo oferty:

  1. Michał B.
  2. Kamila B.
  3. Wojciech K.
  4. Janusz D.
  5. Marcin D.

Powyżsi oferenci zostaną zaproszeni na indywidualne spotkanie z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej Sielecka 7.

Pozostałe oferty w dalszej części konkursu nie będą brane pod uwagę.

Podwórko Sielecka 3,5,7 i Stępińska 4 i 6/8 w budżecie partycypacyjnym.

Szanowni Sąsiedzi!

Ruszyło głosowanie w budżecie partycypacyjnym. Zachęcamy do oddania głosów na projekty dotyczące Państwa podwórka.

​Głosować można do 30 czerwca przez internet.

1767 – Podwórkowa trampolina na Sielcach.

Projekt zakłada rozbudowanie i doposażenie placu zabaw między blokami przy Sieleckiej 3, 5, 7 oraz Stępińskiej 4 i 6/8 w trampolinę oraz huśtawkę typu orle gniazdo w celu wzbogacenia dostępnych form zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci.

W ramach projektu zaplanowano:

– zwiększenie placu zabaw o 50 m2,

– zainstalowanie w nowej przestrzeni trampoliny (w formie maty do skakania o wymiarach ok. 1,5×1,5 metra, wykonane z taśmy z tworzywa, wzmocnionej linkami stalowymi. Brzegi trampoliny zabezpieczone nawierzchnią bezpieczną).

– zainstalowanie huśtawki typu orle gniazdo, z której korzystać mogą młodsze dzieci,

– wyłożenie dodatkowej przestrzeni miękkim tartanem, ogrodzenie terenu, zainstalowanie dodatkowej furtki,

– wykonanie amortyzacji pod funkcjonującą obecnie huśtawką wahadłową, z której dzieci korzystają niechętnie ze względu na twarde lądowanie,

– postawienie dodatkowej ławki przy placu zabaw, ale poza jego ogrodzeniem.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod poniższym linkiem: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14738

1725 – Remont parkingu między Sielecką 3 i 5 – nowa nawierzchnia, stojaki rowerowe, zielony żywopłot.

Przebudowa parkingu pomiędzy Sielecką 3 i 5. Nawierzchnia wymaga wymiany. Dzięki oznakowaniu miejsc postojowych i lepszemu zagospodarowaniu terenu zmieści się więcej samochodów. Wokół posadzone zostaną wysokie żywopłoty, co poprawi estetykę miejsca i oddzieli samochody od bloków. Koło altany śmietnikowej staną stojaki rowerowe. Ruch pieszych i dojście do śmietnika będzie swobodniejsze.

Pełny opis projektu

– Wymiana nawierzchni pod obecnym terenem parkingu (wliczając wjazd na parking z ulicy oraz bezpośrednią okolicę altany śmietnikowej) oraz poszerzenie go tak, aby zajmował cały obszar pomiędzy chodnikami przylegającymi do boku bloków przy Sieleckiej 3 i 5. To będzie wymagało przeniesienia kawałka trawnika oraz przesadzenia rosnących tam obecnie krzewów.

– Utworzenie pomiędzy chodnikami a parkingiem pasu zieleni z wysokim żywopłotem (ok 1 m wysokości w momencie zasadzenia). Żywopłot oddzielał będzie przestrzeń podwórka od samochodów i pochłaniał spaliny.

– Wyznaczenie granic poszczególnych miejsc postojowych (linie – grubowarstwowe oznakowanie poziome), co uporządkuje samochody i pozwoli na najbardziej optymalne wykorzystanie przestrzeni parkingu.

– Wyraźne oznaczenie terenu wokół śmietnika (kolorowe grubowarstwowe oznakowanie poziome) jako strefy bez samochodów, dla pieszych.

– Umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki z zakazem parkowania tyłem do budynku.

– Postawienie z boku altany śmietnikowej stojaków na 6-8 rowerów.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod poniższym linkiem:https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14635

Zachęcamy do informowania o projektach sąsiadów, rodzinę oraz znajomych.

JAK MOŻNA GŁOSOWAĆ?

​Głosować można do 30 czerwca przez internet: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/welcome,

(należy wybrać dzielnicę MOKOTÓW > obszar SIELCE i wyświetli się pełna lista projektów sieleckich)

lub 21 czerwca między 10:00 a 20:00 w punkcie głosowania na ul. Tureckiej 3.

Osoby bez zameldowania, albo mieszkające w innych dzielnicach, a także dzieci również mogą głosować.

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania do projektu lub głosowania prosimy o kontakt z autorem projektów pod adresem: sasiedzisielce@gmail.com

Konkurs ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni ok. 34,72 m².

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Sielecka 10 w Warszawie oferuje do sprzedaży pomieszczenie przeznaczone do adaptacji o powierzchni ok. 34,72 m² z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Pomieszczenie usytuowane jest na IV ostatnim piętrze (poddasze – brak windy).

Pomieszczenie aktualnie jest częścią nieruchomości wspólnej i przeznaczone jest do sprzedaży po formalnym  przekształceniu na lokal mieszkalny, zmianie udziałów wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, założeniu księgi wieczystej, uregulowaniu z m.st. Warszawą kwestii związanych z ułamkowym udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu. Koszty tych działań ponosi nabywca pomieszczenia.

Informacji dotyczących warunków technicznych realizacji inwestycji oraz przyjętego trybu postępowania udziela administrator.

W celu obejrzenia pomieszczenia budynku przeznaczonego do adaptacji należy skontaktować się z administratorem nieruchomości telefonicznie pod numerem 883 993 371 w godzinach 9.00 – 16.00.

Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji wyboru oferenta, ponieważ wybrana oferta musi zostać zaakceptowana na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sielecka 10 przez Właścicieli Nieruchomości w formie stosownej uchwały. W związku z powyższym Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do pominięcia oferty lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.

Zmiana zasad Konkursu nie skutkuje powstaniem prawa Uczestnika Konkursu do zwrotu kosztów poniesionych w związku z Konkursem. Informacja jakichkolwiek zmianie zasad Konkursu zostanie podana na stronie internetowej:

Osoby zainteresowane realizacją inwestycji proszone są o składanie propozycji zawierających cenę 1 m² powierzchni do adaptacji do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do dnia 8-VI-2018 r. na adres administratora budynku, firmy :

INTACTO
ul. Targowa 67 lokal 2A | 03-729 Warszawa
tel.  883 993 371
e-mail: adm@czynsze.com

Konkurs ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 45,49 m².

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Sielecka 7 w Warszawie oferuje do sprzedaży zaadoptowane pomieszczenie strychowe o powierzchni użytkowej 45,49 m² z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Pomieszczenie aktualnie jest częścią nieruchomości wspólnej i przeznaczone jest do sprzedaży po formalnym  przekształceniu na lokal mieszkalny, zmianie udziałów wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, założeniu księgi wieczystej, uregulowaniu z m.st. Warszawą kwestii związanych z ułamkowym udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu. Koszty tych działań ponosi nabywca pomieszczenia.

Powierzchnia strychu przeznaczonego do adaptacji wynosi zgodnie z inwentaryzacją 45,49 m².

Pomieszczenie usytuowane jest na ostatniej IV ostatnim piętrze (poddasze – brak windy).

Informacji dotyczących warunków technicznych realizacji inwestycji oraz przyjętego trybu postępowania udziela administrator.

W celu obejrzenia pomieszczenia budynku przeznaczonego do adaptacji należy skontaktować się z administratorem nieruchomości telefonicznie pod numerem 883 993 371 w godzinach 9.00 – 16.00.

Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji wyboru oferenta, ponieważ wybrana oferta musi zostać zaakceptowana na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sielecka 7 przez Właścicieli Nieruchomości w formie stosownej uchwały. W związku z powyższym Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do pominięcia oferty lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.

Zmiana zasad Konkursu nie skutkuje powstaniem prawa Uczestnika Konkursu do zwrotu kosztów poniesionych w związku z Konkursem. Informacja jakichkolwiek zmianie zasad Konkursu zostanie podana na stronie internetowej:

Osoby zainteresowane zakupem lokalu proszone są o składanie propozycji zawierających cenę całkowitą za lokal do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do dnia 8-VI-2018 r. na adres administratora budynku, firmy :

INTACTO
ul. Targowa 67 lokal 2A | 03-729 Warszawa
tel. (22) 499 52 92 | 883 993 371
e-mail: adm@czynsze.com

plan lokalu

Wspólnota Mieszkaniowa Sielecka 10 sprzeda strych do adaptacji o powierzchni ok. 48,77 m².

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Sielecka 10 w Warszawie oferuje do sprzedaży pomieszczenie przeznaczone do adaptacji o powierzchni ok. 48,77 m² z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Pomieszczenie usytuowane jest na IV ostatnim piętrze (poddasze – brak windy).

Pomieszczenie aktualnie jest częścią nieruchomości wspólnej i przeznaczone jest do sprzedaży po formalnym  przekształceniu na lokal mieszkalny, zmianie udziałów wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, założeniu księgi wieczystej, uregulowaniu z m.st. Warszawą kwestii związanych z ułamkowym udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu. Koszty tych działań ponosi nabywca pomieszczenia.

Informacji dotyczących warunków technicznych realizacji inwestycji oraz przyjętego trybu postępowania udziela administrator.

W celu obejrzenia pomieszczenia budynku przeznaczonego do adaptacji należy skontaktować się z administratorem nieruchomości telefonicznie pod numerem 883 993 371 w godzinach 9.00 – 16.00.

Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji wyboru oferenta, ponieważ wybrana oferta musi zostać zaakceptowana na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sielecka 10 przez Właścicieli Nieruchomości w formie stosownej uchwały. W związku z powyższym Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do pominięcia oferty lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.

Zmiana zasad Konkursu nie skutkuje powstaniem prawa Uczestnika Konkursu do zwrotu kosztów poniesionych w związku z Konkursem. Informacja jakichkolwiek zmianie zasad Konkursu zostanie podana na stronie internetowej:

Osoby zainteresowane realizacją inwestycji proszone są o składanie propozycji zawierających cenę 1 m² powierzchni do adaptacji do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do dnia 8-VI-2018 r. na adres administratora budynku, firmy :

INTACTO
ul. Targowa 67 lokal 2A | 03-729 Warszawa
tel.  883 993 371
e-mail: adm@czynsze.com