Wstrzymanie dostawy ciepła 6.11.2017 – Sielecka 7

Szanowni Państwo,

Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci ciepłowniczej, dnia 06.11.2017 zostanie wstrzymana  dostawa ciepła od godz. 8.00 do godz. 14.00
do budynku: Sielecka 7
Zapewniamy Państwa, że pracownicy Veolii Energii Warszawa S.A. dokładają wszelkich starań, aby prace zostały wykonane możliwie jak najszybciej.
Przepraszamy Państwa za niedogodności i dziękujemy
za wyrozumiałość.

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
Biuro Obsługi Klienta – infolinia: 22 658 58 58
e-mail: vew.bok@veolia.com
www.energiadlawarszawy.pl

Remont klatek schodowych Sielecka 7

Administracja budynku Sielecka 7 informuje, że od dnia 17 października 2017 roku na mocy podpisanej umowy wykonywane będą prace remontowe w zakresie remontu klatek schodowych.

Obecność w lokalu podczas remontu nieobowiązkowa.

Numery kontaktowe do wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru zostaną wywieszone na klatkach schodowych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

SĄSIEDZKIE MUZYKOWANIE NA SIELCACH

Jeśli kochasz muzykę i lubisz eksperymentować, zapraszamy Cię na cykl warsztatów, podczas których będziemy spontanicznie muzykować w gronie sąsiedzkim.

Na tych zajęciach nie będziemy uczyć się muzyki, lecz pokażemy Wam jak bawić się dźwiękami, wydobywać je z nas samych i otaczających nas przedmiotów, jak czerpać czystą przyjemność z nieskrępowanej twórczości i improwizacji na instrumentach muzycznych. Uwolnimy drzemiącą w nas kreatywność!

Grupa: 7-100 lat
Zapraszamy małych i dużych mieszkańców Sielc: dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.
Startujemy 8 listopada o godzinie 18:00.

Spotykamy się w każdą środę w siedzibie Stowarzyszenia „Integracja” na ul. Grottgera 25a (budynek znajduje się pomiędzy parkiem Morskie Oko a blokiem przy ul. Grottgera 25, wejście przez Ośrodek Terapeutyczny IPiN)

WSTĘP BEZPŁATNY – liczba miejsc ograniczona!

Zapisy telefoniczne i mailowe:
512 370 260 (Kinga), 604 948 951 (Kasia)
e-mail: sasiedzisielce@gmail.com

Na zgłoszenia czekamy do wtorku 7 listopada. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku oraz okolicy Sielc, skąd pochodzi uczestnik.

O prowadzących:

Kinga Dębiec-Czopowicz – animatorka kultury, arteterapeutka, animatorka społeczna, pasjonująca się pracą na rzecz małych społeczności lokalnych i integracji mieszkańców. Stołeczna-Społeczna na Mokotowie, członek Partnerstwa „Moje Sielce”.

Katarzyna Grajkowska – arteterapeutka, rytmiczka, filmoznawca, zafascynowana pracą z ludźmi i towarzyszeniem innym w odkrywaniu siebie, wprowadzaniu w swoim życiu zmian na lepsze.

Działanie „Stołeczni-Społeczni – Sieć Animatorów Warszawskich”, realizowany w ramach projektu „Warszawa Lokalnie”, współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Jak pobrać odpłatnie elektroniczny odpis księgi wieczystej?

Wyszukaj stronę Ministerstwa Sprawiedliwości

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Następnie kliknij link:
Składanie wniosku o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?execution=e1s1

Wpisz numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste na Mokotowie mają oznaczania WA2M/000XXXXX/X

Rozwiąż zadanie logiczne (przeczytaj pytanie i wylicz odpowiedź)

Następnie użyj przycisku „Dalej”

Rodzaj dokumentu

Zaznacz odpis zwykły księgi wieczystej

Forma dostarczenia dokumentu

Zaznacz dokument do samodzielnego wydruku

Następnie użyj przycisku „Dalej”

Sprawdź czy dane w tabelce Lista wniosków są poprawne

Następnie użyj przycisku „Dalej”

Wpisz adres wniosku na jaki ma zostać wysłany odpis z księgi wieczystej

Następnie użyj przycisku „Dalej”

Pojawi się Podsumowanie – Twoje wnioski

Sprawdź dane a następnie użyj przycisku „Akceptuje warunki i płacę”

Wybierz sposób zapłaty, a księga wieczysta do wydruku zostanie przesłana na podany przez Ciebie adres e-mail

W mailu znajdziesz wiadomość:

Szanowny Użytkowniku Systemu EKW,

Twój wniosek został zapisany. Zarejestrowane wnioski, potwierdzenia złożenia wniosków i dokonania płatności oraz dokumenty do samodzielnego wydruku (nie dotyczy dokumentów o korespondencyjnej formie dostarczenia) będą dostępne pod linkiem :

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?zlecenieId=5cccb17bcde84f76812b5a87df63e

Link pozostanie nieaktywny do momentu zrealizowania płatności.

Informujemy, że potwierdzenie złożenia wniosku jest dostępne przez 24 miesiące od chwili rejestracji wniosku, a żądany dokument przez 14 dni od chwili jego wygenerowania.

Dziękujemy za skorzystanie z usług systemu EKW.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych.

Wiadomość została wygenerowana automatycznie, prosimy nie odpowiadać. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na naszej stronie internetowej.

Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli otrzymałeś ją przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie i usunięcie wiadomości.

Kliknij na link w opisie powyżej, a następnie użyj przycisku pobierz.

WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW
Od 1 lipca 2017r. wchodzi w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju

Od tego czasu odpady komunalne będą zbierane w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

PAPIER (kolor niebieski),
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
SZKŁO (kolor zielony*)
BIO (kolor brązowy).

* Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:

szkło bezbarwne (kolor biały),
szkło kolorowe (kolor zielony).

W przypadku gdy pojemniki, mogą obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, można pokryć je tylko w części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.
Warunki spełnienia wymogów Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów

Gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów.

Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

Obecne pojemniki oznacza się oznakowaniem, o którym mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów.

Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która będzie jeszcze obowiązywała w dniu wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją ważność do czasu, na który została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

Najważniejsze terminy

1 lipca 2017 – dzień wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów,
do 31 grudnia 2017 – czas na odpowiednie oznakowanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych,
do 30 czerwca 2022 – czas na wymianę pojemników na nowe, zgodne z Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów.

Materiały do pobrania
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19)

link do strony czyste miasto http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/nowy_system_gospodarowania_odpadami_komunalnymi.php?article_id=1866

 

 

Pobierz materiały:
przewodnik
bio,  metale i tworzywa,  papier,  szklo,  zmieszane.

10-21 października 2017 r. – 4. urodziny inicjatywy lokalnej.

Szanowni Mieszkańcy!

W październiku obchodzone są w Warszawie 4. urodziny inicjatywy lokalnej – narzędzia, z którego mogą korzystać mieszkańcy W-wy, kiedy chcą zrealizować swój pomysł na lokalne działania.

Z tej okazji organizowany jest specjalny urodzinowy Kurs Inicjatywy Lokalnej dla mieszkańców. Będzie on poświęcony organizacji pikników, świąt i innych wyjątkowych wydarzeń sąsiedzkich – może ktoś z Państwa chciałaby wziąć w nim udział?

Zajęcia będą odbywać się od 10 do 21 października 2017 r. w godzinach popołudniowych. Udział w kursie jest bezpłatny.

Podczas cyklu pięciu spotkań będzie można dowiedzieć się nie tylko o technicznych aspektach realizacji inicjatywy lokalnej, ale również wziąć udział w warsztatach dotyczących m.in. lokalnej promocji, tworzenia plakatów czy gotowania na wydarzenie sąsiedzkie. Wszystkie spotkania poprowadzą praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach. W załączeniu przesyłam dokładny program kursu i zaproszenie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapisy są obowiązkowe. Trzeba przesłać wiadomość potwierdzającą chęć udziału na maila: inicjatywa@um.warszawa.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numer:  22 44 33 184, 22 44 33 484 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-15).

Zaproszenie                              Program

ZAPRASZAMY

Źródło: http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/rusza-kurs-inicjatywy-lokalnej-4-urodziny-inicjatywy

 

Automatyka pogodowa zwana „pogodynką”

Automatyka pogodowa zwana „pogodynką” jest rozwiązaniem, które umożliwia dostarczanie odpowiedniej ilości ciepła do budynku, odpowiadającej startom ciepła dla aktualnej temperatury zewnętrznej i zapobiega przegrzewaniu pomieszczeń, przez co pozwala na optymalizowanie zużycia ciepła. Ponadto, jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej zadanej (przeważnie jest to 12oC), wówczas „pogodynka” uruchamia centralne ogrzewanie, zapewniając komfort mieszkańcom budynku.

źródło: http://www.termika.pgnig.pl/poradnik

Potwierdzenie złożenia wniosków (Mokotów)

Szanowni Państwo,

oświadczamy, że przekazane nam wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności zostały złożone w Urzędzie Miasta przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Potwierdzenia złożenia wniosków zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych w zamkniętych kopertach.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie przekazały wniosków do administracji, nadal mają możliwość złożenia dokumentów bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie stanowisko N.

Osoby które złożyły wniosek indywidualnie prosimy o maila zwrotnego.

Od dnia 11.09.2017 r. – Zmiana wzorów wniosków o przekształcenie użytkowania wieczystego

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym nastąpiła zmiana wzoru wniosków prosimy o wypełnianie nowych wniosków znajdujących się na końcu wpisu – załączniki do pobrania . Poniżej informacje zamieszczone na stronie m. st. Warszawa.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy

Numer karty:

GK-02-09

Krok po kroku:
 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek w Urzędzie Dzielnicy właściwym dla położenia nieruchomości.
Wymagane dokumenty:

Informacje o stanie prawnym nieruchomości wynikające z w/w dokumentów muszą być aktualne i tożsame.

 

 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podpisany przez wszystkie osoby będące użytkownikami wieczystymi. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem ust. 2., który stanowi, że z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Mając na uwadze powyższe: wniosek złożony przez użytkowników wieczystych nie reprezentujących  50% udziałów w prawie użytkowania wieczystego nie będzie stanowił podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego.
 2. Odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
 3. Odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej.
  Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy dokumentów wydawanych przez sąd, art. 364 ust. 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. u. z 2017r., poz.  1007 j.t. ze zm.).
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej .

Dodatkowe dokumenty *:

 1. Aktualny odpis z Krajowego  Rejestru Sądowego.
 2. Pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania strony w przedmiotowym postępowaniu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
 3. Dokumenty przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (przedsiębiorcy):
  Obowiązek dołączenia powyższych dokumentów następuje na wezwanie organu po wykonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.
  – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu o pomoc de minimis (Załącznik Nr 1 lub Nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) – dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php,
  – zaświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis  – przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych.
 4. Wyciąg ze statutu/umowy spółki w części dotyczącej właściwości organów do działania w zakresie nabywania nieruchomości.
 5. Uchwała właściwego organu wyrażającego zgodę na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności danej nieruchomości.
 6. Dokument będący podstawą nabycia prawa użytkowania wieczystego (umowa sprzedaży, umowa zamiany, orzeczenie sądu, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, itp.).

*Składane tylko przez określone kategorie podmiotów/mające na celu przyspieszenie procedury

Opłaty:
 1. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowi różnicę wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej i wartości prawa użytkowania wieczystego, które w operacie szacunkowymokreśla rzeczoznawca majątkowy.
 2. Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za dokonanie czynności urzędowej na podstawie wniosku w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część I pkt. 53 załącznika w/w ustawy o opłacie skarbowej.
 3. Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, od każdego stosunku pełnomocnictwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.) z zastrzeżeniem zwolnień wynikających z załącznika dołączonego do w/w ustawy (np. pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłata na rachunek właściwego Urzędu Dzielnicy

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru:

Właściwy Urząd Dzielnicy.

Jednostka odpowiedzialna:

Burmistrz właściwego Urzędu Dzielnicy.

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 k.p.a., załatwienie wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jednakże do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 36 k.p.a., o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stronie służy prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem organu I instancji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:
 1. W trakcie postępowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, występować do innych organów z prośbą o podanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 2. Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich odpisy, kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych odpisów lub kopii należy oryginały przedłożyć do wglądu. Zgodnie z art. 76a § 2 k.p.a. zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego (art. 76 a § 3 k.p.a.).
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania, zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a.
 4. Uprawnieni do przekształcenia:
  – osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych oraz ich następcy prawni,
  – osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz następcy prawni w/w osób,
  – spółdzielnie mieszkaniowe będące w dniu 13 października 2005 r. właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży oraz ich następcy prawni.
 5. Nieodpłatne przekształcenie przysługuje:
  – osobom  fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa, przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) i ich następcom prawnym;
  – spółdzielniom mieszkaniowym lub ich następcom prawnym, będących użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, które uzyskały użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa, przed 5 grudnia 1990 r. oraz na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).
 6. Bonifikaty od opłaty za przekształcenie uregulowane są:
  –  w art. 4 ust. 7-10 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  –  w uchwale nr L/1217/2017„w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych”.
 7. Zgodnie z art. 4 ust. 15 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, organ żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.
 8. Rozłożenie opłaty z tytułu przekształcenia na raty – możliwe jest na czas nie krótszy niż 10 lat  i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty podlega, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 9. Zgodnie z art. 5a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
  Dla celów pomocy publicznej jedynymi wiążącymi przepisami w zakresie pojęcia działalności gospodarczej i przedsiębiorcy są przepisy unijne tj. zgodnie z art. 1 Załącznika do Rozporządzenia Nr 651/2014 Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art 107 i 108 Traktatu, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną (osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą). Pojęcie przedsiębiorcy na gruncie prawa UE obejmuje swym zakresem wszelkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej i źródeł finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności. W związku z powyższym działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit (np. fundacje czy stowarzyszenia), a także instytucje kultury czy jednostki badawczo-rozwojowe. Za przedsiębiorcę może również zostać uznana osoba fizyczna, oferująca na rynku produkty lub usługi (np. wynajmująca  nieruchomość), która w ogóle nie  figuruje  w  żadnych  rejestrach przedsiębiorców. Przy ocenie charakteru danej działalności sądy unijne kierują się możliwością występowania na określonym rynku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji ze strony innych podmiotów.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 83).
 2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., Sygn. akt K 29/13 (Dz. U. z 2015 r., poz. 373).
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 t. j.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2014.1087 j. t. ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016.1827 t.j.).
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U.2016.1808. j. t. ze zm.).
 8. Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010.53.311 ze zm.).
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L nr 352) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 10. uchwała nr L/1217/2017„w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych”
Wymagane załączniki:
 1. część A wniosku – wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 2. część B1 wniosku – osoby fizyczne
 3. część B2 wniosku – spółdzielnie mieszkaniowe
 4. część B3 wniosku – osoby prawne
 5. załącznik 1
 6. wniosek o udzielenie bonifikaty

Źródło :  http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przekszta-cenie-prawa-u-ytkowania-wieczystego-w-prawo-w-0

Załączniki do pobrania
 1. część A wniosku – wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Plik: czesc_a_wniosku.pdf, rozmiar pliku: 30.39 KB).
 2. część B1 wniosku – osoby fizyczne (Plik: czesc_b1_wniosku-osoby_fizyczne.pdf, rozmiar pliku: 42.67 KB).
 3. część B2 wniosku – spoldzielnie mieszkaniowe (Plik: czesc_b2_wniosku_-_spoldzielnie_mieszkaniowe.pdf, rozmiar pliku: 43.24 KB).
 4. częśćB3 wniosku – osoby prawne (Plik: czesc_b3_wniosku-osoby_prawne.pdf, rozmiar pliku: 41.07 KB).
 5. załącznik 1 (Plik: zalacznik_1.pdf, rozmiar pliku: 14.41 KB).
 6. wniosek o udzielenie bonifikaty (Plik: wniosek_o_udzielenie_bonifikaty.pdf, rozmiar pliku: 31.63 KB).

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Informujemy, że na mocy Uchwały nr L/1217/2017 z dnia 08.06.2017 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy, która weszła w życie 4 lipca 2017 r, można przekształcić użytkowanie wieczyste we własność za 5-krotność rocznej stawki użytkowania wieczystego.

Rządowy projekt przygotowany, który ma wejść w życie w październiku zakłada przekształcenie 20-krotność rocznej stawki użytkowania wieczystego.

Do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niezbędne jest złożenie wniosku właścicieli posiadających minimum 50% udziałów.

W przypadku zbycia nieruchomości lub wykorzystania na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia przekształcenia jest jednoznaczne z koniecznością zwrotu udzielonej bonifikaty.

Do wniosku należy załączyć:

– Oryginał odpisu księgi wieczystej
– Kopia aktu notarialnego
– Pełnomocnictwo – jeśli wniosku nie wypełnia właściciel

Podstawa prawna:

1. Uchwała nr L/1217/2017 – uchwala
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – Ustawa
3. Wniosek

 

Biuro nieczynne – 14.08.2017

Informujemy, iż w dniu 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek), biuro Administracji będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod poniższymi numerami telefonu:
883-993-371
500-588-585

W przypadku awarii numery pogotowia wywieszone są na klatkach schodowych