Parkowanie z identyfikatorem na Śródmieściu

Od 1 grudnia br. obowiązywać będą nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki przy ul. Czerniakowskiej 139, 141, 143, 143a front, 143a oficyna, 145, 149; ul. Nowosieleckiej 12, 14, 16, 18, 20, 22; ul. A. Suligowskiego 3/5, 9, 11/15, 17.

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator mieszkańcy oraz najemcy i właściciele lokali użytkowych.  Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Identyfikatory mogą otrzymać osoby, które:

 • posiadają meldunek w budynkach na obszarze podwórek objętych regulaminem;
 • są właścicielami lub najemcami lokali użytkowych znajdujących się w obrębie podwórka;
 • wpisane są na listę wyborców na obszarze objętym regulaminem;
 • posiadają meldunek lub tytuł prawny do nieruchomości, do której jedyny możliwy dojazd odbywa się przez teren objęty programem (identyfikator wydawany jest na przejazd, bez możliwości postoju).
 • Ponadto, uprawnionymi do otrzymania identyfikatora są administratorzy nieruchomości na obszarze objętym regulaminem oraz podmioty świadczące usługi konserwacyjne, remontowo-budowlane bądź inne na rzecz  administratorów, najemców bądź właścicieli nieruchomości;
 • Szczegóły znaleźć można w regulaminie -> Przeczytaj regulamin

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały wskazane we wniosku dotyczącym nabycia i korzystania z uprawnień do wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych zlokalizowanych na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy -> Przeczytaj informację

JAK OTRZYMAĆ BEZPŁATNY IDENTYFIKATOR?

 1. Pobierz wzór wniosku  lub odbierz go osobiście w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.
 2. Oświadczenie o wpisie na listę wyborców możesz pobrać -> TUTAJ
 3. Prześlij do ZGN Śródmieście skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
 4. Identyfikator otrzymasz drogą korespondencyjną.

GDZIE PRZESŁAĆ WNIOSEK?

 • na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • drogą korespondencyjną na adres: ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa;
 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 7546/2021 z dnia 27.10.2021 r.

Źródło: https://www.zgn.waw.pl/news/parkowanie-z-identyfikatorem-7/