Poszukujemy wykonawcy projektu remontu elewacji w budynku Stępińska 4 w Warszawie

  1. Termin składania ofert: do 17.08.2018 do godziny 15.00
  2. Miejsce składania ofert:

INTACTO
03-729 Warszawa,
ul. Targowa 67 lok. 2A
tel. 883 993 371,   e-mail: adm@czynsze.com

3. Zakres robót:

Kompleksowy remont elewacji z dociepleniem  budynku wełną mineralną o grubości do 10 cm.

Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie. Posiadamy przeglądy 5-letnie i roczne ogólnobudowlane.

4. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Minimum 5 referencji.

5. Ofertę należy  przesłać na adres e-mail: adm@czynsze.com lub składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie projektu remontu elewacji budynku przy ulicy Stępińskiej 4 w Warszawie”

6. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie najpóźniej do 31 sierpnia 2018 r.

7. Niniejsze ogłoszenie proszę traktować jako zapytanie ofertowe.