Potwierdzenie złożenia wniosków (Mokotów)

Szanowni Państwo,

oświadczamy, że przekazane nam wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności zostały złożone w Urzędzie Miasta przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Potwierdzenia złożenia wniosków zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych w zamkniętych kopertach.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie przekazały wniosków do administracji, nadal mają możliwość złożenia dokumentów bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie stanowisko N.

Osoby które złożyły wniosek indywidualnie prosimy o maila zwrotnego.