Projektowana nowela z korzyścią dla wspólnot mieszkaniowych i członków spółdzielni

26 lutego 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało informacje o Projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali (zwany dalej „projektem”). Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III/IV kwartał 2021 r.

Zobacz więcej…

Źródło:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali (https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r312338216,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-spoldzielniach-mieszkaniowych-ustawy-Prawo-spo.html dostęp 11.03.2021 r.)