Rozstrzygniecie Konkursu ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 45,49 m².

Szanowni Państwo,

W związku z komisyjnym otwarciem ofert do dalszych rozmów zostaną zaproszeni oferenci, którzy złożyli najwyższe cenowo oferty:

  1. Michał B.
  2. Kamila B.
  3. Wojciech K.
  4. Janusz D.
  5. Marcin D.

Powyżsi oferenci zostaną zaproszeni na indywidualne spotkanie z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej Sielecka 7.

Pozostałe oferty w dalszej części konkursu nie będą brane pod uwagę.