o firmie

Firma „INTACTO” powstała w 2003r. Jesteśmy firmą zarządzająca specjalizującą się we współpracy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz administrującą budynkami prywatnych właścicieli i lokalami użytkowymi. Łącznie administrujemy ponad 100 budynkami na terenie Warszawa, Łódź i Kraków. Właściciel firmy,  posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 12269 nadaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Firma objęta obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dla zarządców nieruchomości.

Oferujemy pełen zakres usług zarządzania nieruchomościami od obsługi administracyjno-prawnej, poprzez zarządzanie usługami technicznymi na potrzeby nieruchomości, prowadzeniem księgowości wymaganej prawem, aż po ścisłą współpracę z zarządami wspólnot w celu lepszego zrozumienia problemów jakie mają właściciele w swojej nieruchomości. Zakres czynności jakie chcieliby Państwo przekazać zarządcy nieruchomości może być dostosowany do jednostkowych potrzeb od tylko administrowania nieruchomością do pełnego zarządzania zgodnie z art. 22 Ustawy o własności lokali.

Tworzymy młody, dynamicznym zespół nastawiony na rozwiązywanie problemów właścicieli nieruchomości. Pomagamy właścicielom nieruchomości w podejmowaniu właściwych decyzji. Doradzamy jak ograniczyć koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Wszystko po to, aby zmniejszyć obciążenie finansowe właścicieli wynikające z utrzymania swojej nieruchomości. Wykorzystujemy nowoczesne i niezawodne metody usprawniające obsługę nieruchomości poprzez profesjonalne oprogramowanie oraz komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi firmami obsługującymi nieruchomości (firmy hydrauliczne, elektryczne, ochroniarskie oraz sprzątające) gwarantującymi wysoki poziom usług. Płatności są prowadzone przez rachunek bankowy z możliwością podpisywania przez zarząd przelewów elektronicznie i bieżącego kontrolowania finansów wspólnoty. Gwarantujemy stały kontakt z zarządem wspólnoty i obecność administratora w nieruchomości.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami w zakładce Oferta.