Logowanie – Warszawa

Właściciele mają możliwość sprawdzenia stanu swoich rozliczeń oraz głosowania Uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez stronę internetową.

W celu uzyskania indywidualnego loginu i hasła prosimy o kontakt z administratorem.

Sprawdzanie salda lokalu: Zaloguj się: (e-kartoteka)

Dane są aktualizowane raz w miesiącu po otrzymaniu z banku wyciągu za poprzedni miesiąc.

Głosowanie Uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej: Zagłosuj nad uchwałą