Wspólnota Mieszkaniowa w Warszawie przy ul. Ligockiej 8 poszukuje wykonawcy wymiany instalacji elektrycznej

Wspólnota Mieszkaniowa w Warszawie przy ul. Ligockiej 8 poszukuje wykonawcy wymiany instalacji elektrycznej.

Firmy zainteresowane szczegółowymi informacjami przed złożeniem oferty zapraszamy do kontaktu z administratorem nieruchomości pod nr tel. 883 993 371 lub e-mail: adm@czynsze.com w celu uzyskania dalszych informacji.

Posiadamy do udostępnienia kosztorys w formacie .ath

Prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 19.07.2019 r.
– mailem na adres: adm@czynsze.com,
– osobiście w siedzibie biura Administratora INTACTO ul. Targowa 67 lok.2A, 03-729 Warszawa
– drogą pocztową do biura Administracji INTACTO ul. Targowa 67 lok.2A, 03-729 Warszawa.

U w a g a !

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Osobą do kontaktu jest p. Bogumiła Winecka, tel. 883 993 371, mail : adm@czynsze.com