Zmiana nazwy RWE Stoen Operator na Innogy Stoen Operator.

Od 2 września nazwa RWE Polska została zmieniona na Innogy Polska, a nazwa RWE Stoen Operator na Innogy Stoen Operator.

więcej szczegółów na oficjalnej stronie RWE:

http://www.rwestoenoperator.pl/web/cms/pl/1639884/o-innogy-stoen-operator/o-nas/